sâmbătă, 11 ianuarie 2014

A lumii cântu. ureche remix, ureche lipsă

cu jale. cu griji.
cumplită.
și primejdii
hicleană
viața este ață trăitoare.
supțire
în scurtă vreme
hicleană o, lume lume zilele trec cele ce trec
umbra de vară înșelătoare ca umbra.
nu mai vin. nici să-ntorc iarăși nu. trec.
ani cu roată
veacul desfrânat ca pielea și umbra
fug nici o poartă
vremile ca umbra umbra de vară nu le poate opri
răsturnate lucrurile lumii sunt. cumplite.
apa nu se oprește. umbra nu se oprește.
lumea răsturnată fără contenire acum nu se oprește
în umbră fum. visezi ce nu petrece
lumea cade se-nghite