marți, 28 august 2012

Orașul drogurilor


poem-farsă

1.0 Lumină neagră. Fuck you
Tălpile noastre din piese de puzzle
lipite de soare. Tu o să mori

2.0 copilul meu este albastru, violet, crește în mine
secerători și femei vorbind toate limbile pământului
singură într-o mină de cărbune
cu picioarele desfăcute
suntprafulsuntnimeni

3.0 Aici apa curge peste mine fără să putrezesc
trupul meu - o prelungire a brațelor tale
imaginea părtunde un cuțit cu lama curbată
moleculele negre din vocea mea
mărșăluind
căzând
luminând

Rânjet


-scrisori. pisica de Cheshire-

 de data asta
am fost mai aproape de mine
ar trebui să mă priveşti acum
peste mine au pus pământul nimănui
eu. trupul meu e de os.
tremur încet
luna ciuntă a lui februarie
totul e aşa
cum trebuie să fie
aminteşte-ţi
aminteşte-ţi
peste mine au pus pământul nimănui.
să te iubesc în răstimpul dintre
fiecare mânecă
fiecare nasture pătrat
timpul dintre nasturi
înseamnă mai mult tu pe centimetrul cub
turnul nu era ieri aici, părul meu e de întuneric.


Film mut


eu- o prăbuşire în mine
implozii la marginea Universului
soare rusesc printre crengi
paşii mei pe strada goală
distanţa dintre paşii mei
înseamnă trecut
lumina îmi topeşte trupul
ochii mei sunt plini de lumină de la miezul zilei
mi se lichefiază corpul de dinăuntru
,,pământul de mijloc”
acum am toate cuvintele la mine
mâinile mele miros a moarte, numai a moarte

Crăciun în mijlocul verii, nu ne priviţi prin lupă


I
Vezi tu, când sciu asta mă aflu într-un soi de interludiu între două feluri de moarte. Te rog, ajută-mă să mă opresc, nu mă voi opri niciodată. Scânteierile mele nejustificate, pleacă! nu mă privi prin acel geam străveziu, mâinile tale mirosind a tutun persan. Şterge acel soare idecent din colţ. Uimirea ta  sălbatecă mă deranjează oarecum, aşadar să mergem. Zi-mi că ai luat bilete.

II
,,Negustorul sculându-se a găsit aurul şi a numărat o dată şi de două ori; şi s-a aflat cu un zlot mai mult”
(,,Cronicile româno-slave”)

Ea se contura slab în întuneric. ,,Ce aş putea să-ţi spun? ” Oraşul se îndepărtează în viteză, văd printre şinele căii ferate. ,,Eu şi cu tine- un arc voltaic” închise ea ochii. Apoi nimic, singurul timp posibil, singurul timp potrivit. Mâinile ei se termină albe din imensul necunoscut. Demult- dimineţi. Atunci au fost Doar dimineţi. Ceaţă, străzile care se învârt în jurul casei tale, surâsul meu cu o singură soluţie. Îmi scutur praful din ochi, luna lui Elul şi toate după aceea. Voi mă veţi alege din zăpadă, o să mă înfăşuraţi în pături vechi.

III

Eu sunt mirarea şi dezgustul din ochii voştri. Putred, scârnă, delir. Sunt zâmbetul din ziua de Roş Haşana.  Degetul meu pe sticla geamului înseamnă întotdeauna degetul meu în sticla geamului, îmi place să mor puţin fiindcă vara, sâmbăta, voi fi foarte moartă şi îmi place asta. Tu eşti uşoară, tu ești nimic îmi spune băiatul ce mă învârte prin aer şi pereţii devin rotunzi.
Alergarea pe drumul prăfos dimineaţa pe lângă o baltă lungă şi infectă, picioarele mele cu tenişi înfloraţi împing drumul spre înapoi. Dacă voi alerga îndeajuns de repede, ea va rămâne acolo.

Arbori


eu sunt o piatră aruncată-ntr-o apă
toate lucrurile pe care le fac
sunt lucrurile pe care le-aş fi făcut vreodată
să te decupez în jurul contrurului tău:
Svetlana are mere
Svetlana are mere
Svetlana are mere
te iubesc, Svetlana are mere
o sută de Svetlane atârnă din ceruri
se leagănă în bătaia vântului

Abecedar rusesc


pe ea o iubesc
în răstimpul dintre litere
pe ea o iubesc
după ce uit
după ce arunc trupul acesta
la gunoi.
toată viaţa mi s-a scurs pe sub pleoape
ea e promisiunea unei absenţe
eu o să te recit
ca pe un ,,Cântec despre oastea lui Igor”
o să te duc
prin locuri fără nume
să rămâi aşa
ca înainte de mine
strada aceea din Moscova noastră
ţi-o voi picta pe şira spinării
sus o să scriu
plus infinit

Fiica Infernului


braţele tale
acoperite cu zăpadă
schimbarea se naşte între noi
ca un copil mort
foarfecele
taie cuvintele obrajii cerul gurii
forma trupului tău
în forma trupului meu
tu în metru antic
trupul meu se zbate convulsiv
printre toate mâinile care l-au atins

Celei ce trăieşte în statuie


picioarele nostre gonind pe străzi
într-o fotografie tăiată
eu de pildă
duc în mine doi morţi şi jumătate
suficient pentru o după-amiază cu nisip
în februarie
tu- eşti urechile tale
şi gâtul de dedesubt
toate afişele
spun lucruri însemnate pentru noi
eşti ochiul din ochiul aparatului foto
râsul murdar al femeii de stradă
copilul ei de după colţ
mă desfaci
difuz
sunt o păpuşă mare de cârpe
şoptesc ,,tu doives entendre je t’aime”

A alerga


pământul din mine
mă îneacă ucide mă duce spre
Ucraina Rusia capătul lumii
oamenii se clatină fusiformi
malul este indeclinabil
este terminaţia
tuturor oamenilor care nu
se prăbuşesc în mare

Adar pe sfârşite


imitaţia de apă
slinoasă de sub picioarele noastre
sărută-mă.
ochii tuturor sunt schelele
din faţa blocului
,,Cu ce este diferită noaptea aceasta de toate celelalte nopţi?”
suntem teribil de indecente
păcatul original însorit, însorit
corpul tău de var stins
necartografiabil
e neonul care pâlpâie rapid
suntem tu eu eu tu
nu valsez, nu falsez

pânzăeu mă simt alta decât tine
în jurul tău
jocul. povestirea
rânduri rotunde
nu se termină
din corpul tău curg braţe
inima mea într-un ou kinder
mă voi teme de toţi
oamenii care trăiesc în mine